VARTECH Industrial System Cleaner

Najwyższej jakości przemysłowy preparat do czyszczenia układów

VARTECH Industrial System Cleaner
Najwyższej jakości przemysłowy preparat do czyszczenia układów Vartech Industrial System Cleaner (ISC) jest produktem służącym do usuwania osadów, dodawanym bezpośrednio do stosowanego oleju. Pomaga on usuwać z układu laki i szlam przed planową wymianą oleju.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.