Regal EP

Olej do turbin parowych, hydraulicznych i gazowych

Regal EP jest olejem do turbin parowych, hydraulicznych i gazowych zawierającym wysoko rafinowane parafinowe oleje bazowe oraz zestaw bezpopiołowych dodatków uszlachetniających, który zapewnia dobrą stabilność oksydacyjną, odporność na korozję oraz właściwości przeciwzużyciowe.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.