Multifak T EP 2

Potwierdzonej wydajności wielofunkcyjny smar litowy odporny na ekstremalne obciążenia

Multifak T EP 2 jest potwierdzonej wydajności wielofukcyjnym smarem litowym, opracowanym przy udziale częściowo syntetyczych olejów bazowych. Wysoka lepkość częściowo syntetycznych olejów bazowych wpływa na lepsze przywieranie i poprawę stabilności w obecności wody
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.