Multifak EP

Smary Multifak EP to uniwersalne smary do pracy przy ekstremalnych obciążeniach, zawierające rafinowane mineralne oleje bazowe, zagęszczacz litowy, dodatki uszlachetniające odporne na ekstremalne ciśnienia oraz inhibitory korozji i utleniania. Są odpowiednie do zastosowań komercyjnych, w przemyśle i w żegludze.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.