Multifak EP 000

Skuteczny wielofunkcyjny smar EP

Multifak EP 000 jest skutecznym, uniwersalnym smarem EP na bazie rafinowanych olejów mineralnych, zagęszczacza litowego, dodatków uszlachetniających odpornych na ekstremalne ciśnienia oraz inhibitorów rdzy i korozji.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.