Motak

Wydajny smar do przekładni, łożysk i lin stalowych

Motak to wydajny smar do przekładni, łożysk i lin stalowych wykorzystywanych w kolejnictwie.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.