Molytex EP 2

Wielofunkcyjny smar litowy odporny na wysokie obciążenia

Molytex EP 2 jest sprawdzonym w warunkach wysokich obciążeń ,wielofunkcyjnym smarem litowym zagęszczanym 12-hydroksystearnianem.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.