HDAX 9500 SAE 40

Najwyższej jakości olej do silników gazowych o wydłużonych przebiegach

HDAX 9500 SAE 40
HDAX 9500 SAE 40 jest najwyższej jakości olejem silnikowym o właściwościach myjąco-dyspergujących do silników gazowych o wydłużonych przebiegach, zasilanych gazem wysypiskowym, biogazem oraz gazem gnilnym, a także gazem kwaśnym. Może być także używany w niektórych zastosowaniach z gazem ziemnym.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.