HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40

Najwyższej jakości niskopopiołowy olej do silników zasilanych gazem

HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40
HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40 to najwyższej jakości niskopopiołowy i o doskonałych właściwościach myjąco-dyspergujących, wolny od olejów typu bright stock olej do silników gazowych.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.