GST EP

Wysokiej jakości olej turbinowy o właściwościach przeciwzużyciowych

GST EP jest wysokiej jakości olejem turbinowym o właściwościach przeciwzużyciowych przeznaczonym przede wszystkim do przemysłowych turbin gazowych i parowych, również tych z układami przekładni redukcyjnej.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.