Glytex HFC 46

Wysokiej jakości ognioodporny olej hydrauliczny HFC

Glytex HFC 46
Texaco Glytex HFC 46 jest wysokiej jakości ognioodpornym olejem hydraulicznym HFC na bazie mieszaniny wodno-glikolowej, stworzonym z myślą o pełnej zgodności z wymaganiami 7. Raportu Luksemburskiego.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.