EGX Antifreeze/Coolant

Wysokiej jakości płyn do chłodnic oparty na technologii OAT

EGX Antifreeze/Coolant jest koncentratem płynu do chłodnic oraz gotowym do użycia najwyższej jakości płynem do chłodnic, zapewniającym całoroczną skuteczną ochronę przed zamarzaniem, korozją oraz wrzeniem w najbardziej ekstremalnych warunkach, zarówno w samochodach osobowych, jak i podczas pracy pod dużym obciążeniem
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.