Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Wysokiej jakości koncentrat płynu do chłodnic o przedłużonej żywotności (Zastępuje Havoline Extended Life Coolant Concentrate - PG)

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate jest wysokiej jakości koncentratem płynu do chłodnic o przedłużonej żywotności, skutecznie chroniącym układ przed zamarzaniem, wrzeniem płynu oraz korozją, w tym korozją pod wpływem wysokich temperatur występującą w nowoczesnych silnikach wykonanych ze stopu aluminium.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.