Delo XLC Antifreeze/Coolant

Wysokiej jakości koncentrat płynu do chłodnic o przedłużonej żywotności

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo® XLC Antifreeze/Coolant jest wysokiej jakości koncentratem płynu do chłodnic o przedłużonej żywotności, który chroni silniki przed zamarzaniem i wrzeniem płynu, przy jednoczesnej skutecznej ochronie układu chłodzenia przed korozją, w tym korozją powstającą w wyniku wysokich temperatur występujących w nowoczesnych silnikach ze stopu aluminium.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.