Delo Syn-AMT XV

Najwyższej jakości syntetyczny olej przekładniowy

Delo Syn-AMT XV to najwyższej jakości całkowicie syntetyczne oleje przekładniowe, przeznaczone do pracy w trybie wydłużonych przebiegów między wymianami oleju w mocno obciążonych synchronizowanych ręcznych skrzyniach biegów pojazdów ciężarowych. Klasa lepkości SAE 75W-80 została zatwierdzona do użytku w retarderach Voith.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.

[1] Numer aprobaty Volvo: 97307-039.

[2] Numer aprobaty Volvo: 014.

[3] Numer aprobaty Volvo: 97315-016.

[4] Numer aprobaty Volvo: 97319-005.

[5] Pomimo, że produkt ten jest odpowiedni do użytku w zastosowaniach, w których wymagana jest specyfikacja GL-4, należy zwrócić uwagę na fakt, że specyfikacja GL-4 nie spełnia całkowicie  wymagań dla zsynchronizowanych ręcznych skrzyń biegów. Olej ten został zoptymalizowany do wymagań skrzyń biegów pojazdów użytkowych i może nie zapewniać wystarczającej wydajności w zastosowaniach takich, jak skrzynie biegów samochodów osobowych.

[6] W skrzyniach biegów. Klasa lepkości SAE 75W-80 nie była testowanaw skrzyniach rozdzielczych.

[7] Produkt spełnia wszystkie wymagania, jednak MAN z końcem 2016 roku zdezaktualizował specyfikację.

[8] Testy eksploatacyjne wykazały przydatność oleju do eksploatacji nawet do 400 000 km/3 lata