Delo Gear TDL

Sprawdzonej jakości olej do układów przeniesienia napędu (Zastępuje Multigear)

Delo Gear TDL to sprawdzonej jakości oleje przekładniowe przeznaczone do układów przeniesienia napędu, zalecane do stosowania zarówno w aplikacjach wymagających oleju przekładniowego klasy API GL-4 i API GL-5 oraz w miejscach, gdzie wymagana jest dobra stabilność termiczna w podwyższonych temperaturach pracy.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.

[1]  Skrzynie biegów ZF bez intardera, standardowy okres wymian.

[2]  Zatwierdzony do użytku w skrzyniach biegów; dopuszczony także w przypadku niektórych lekko obciążonych mostów przy długich przebiegach (pojazdy ciężarowe - tryb pracy 0 i 1; autobusy - tryb pracy 1). Pozostałe przekładnie główne wymagają olejów o wyższej lepkości.

[3]  Do użytku w ręcznych skrzyniach biegów, mostach i zwolnicach.

[4]  Smarowane olejem piasty osi przedniej (niektóre typy wymagają smaru).

[5]  Za wyjątkiem niskopokładowego typu 1355 (wymaga oleju SAE 75W-90). Standardowa częstotliwość wymiany.

[6]  Za wyjątkiem typu 1356 (wymaga specjalistycznego produktu). Standardowa częstotliwość wymiany.

[7]  Poprzednio zatwierdzony. MAN 3343 typu M został wycofany i zastąpiony przez 341 typu E2 (obecnie przestarzała) i 341 typu Z2 (ręczne skrzynie biegów), oraz 342 M2 (mosty i skrzynie rozdzielcze).

[8]  Produkty spełniają niezbędne wymagania dla tych norm i są zatwierdzone do użytku przez ZF, ale nie ma wykazu produktów.

[9]  Poprzednio zatwierdzony. Marka ZF przesunęła ten produkt z TE-ML 12E do nowej klasy TE-ML 12M, dopuszczającej dłuższe okresy eksploatacji między wymianami oleju.

[10] Poprzednio zatwierdzony. W marcu 2017 ZF przesunęła produkty tego typu do nowej klasy TE-ML 17H.

[11] Wykaz prowadzony wcześniej przez ZF. Produkty spełniające niezbędne wymagania jakościowe są zatwierdzone do użytku przez ZF, nie istnieje jednak wykaz produktów.

[12] Numer rejestracji ZF: ZF002273.

[13] Produkt spełnia wszystkie wymagania, jednak według MAN z końcem 2016 roku specyfikacja jest już nieaktualna.

[14] Numer aprobaty MAN: TUC 3418/97.

[15] Numer aprobaty Volvo: 97321-016.

[16] Numer aprobaty Volvo: 97321-017.