Copper Grease 9143

Sprawdzony w działaniu smar zapobiegający zatarciu

Copper Grease 9143 jest smarem o sprawdzonym działaniu, zapobiegający zatarciom. Jest to smar zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych zagęszczonych bentonitem. Przeznaczony do ochrony przed zatarciem metalowych połączeń pracujących pod dużym obciążeniem oraz do smarowania powierzchni ślizgowych.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.