Brake Fluid DOT 4

Uniwersalny płyn hamulcowy

Uniwersalny płyn hamulcowy Brake Fluid DOT-4 jest złożoną mieszaniną eteru poliglikolowego, boranów eterów glikolowych oraz poligliceroli, połączonych ze specjalnymi inhibitorami zapobiegającymi korozji i utlenianiu, jak również deformacjom uszczelek. Płyn hamulcowy Brake Fluid DOT-4 jest zalecany do stosowania w konwencjonalnych hydraulicznych układach hamulcowych oraz sprzęgłach.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.