Antifreeze/Coolant Concentrate

Niezawierający azotynów, amin i fosforanów ekonomiczny kosztowo koncentrat płynu do chłodnic (Zastępuje Antifreeze/Coolant)

Antifreeze/Coolant Concentrate to niezawierający azotynów, amin i fosforanów ekonomiczny koncentrat płynu do chłodnic. Zapewnia ochronę przed zamarzaniem, wrzeniem i korozją.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.