Transformer Oil Inhibited

Skuteczny i wydajny olej transformatorowy

Transformer Oil Inhibited jest rafinowanym, skutecznym i wydajnym inhibitowanym olejem transformatorowym, zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych zapewniających dobrą wytrzymałość dielektryczną i dobre właściwości w niskich temperaturach. Olej ten zapewnia dobrą stabilność oksydacyjną.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.