Texclad 2

Sprawdzonej wydajności smar wapniowy

Texclad 2 jest dowiedzionej wydajności ,czarnym , gładkim smarem wapniowym stabilizowanym wodą. Zawarte specjalnie dobrane stałe dodatki w postaci grafitu i dwusiarczku molibdenu zapewniają niezawodną ochronę podczas pracy pod obciążeniem.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.