Texando CX EP 2

Wysokiej jakości smar odporny na działanie wody

Texando CX EP2 jest wysokiej jakości smarem odpornym na działanie wody, zestawiony przy udziale rafinowanego mineralnego oleju bazowego zagęszczonego kompleksowymi mydłami wapniowymi , zapewnia wysoką stabilność mechaniczną i skuteczne przenoszenie obciążeń mechanicznych.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.