Starplex HT 1

Wysokiej jakości smar z kompleksem litowym przeznaczony do pracy w trudnych warunkach

Starplex HT 1 jest wysokiej jakości smarem z kompleksem litowym przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach eksploatacji, zapewnia stabilność mechaniczną i przyleganie w warunkach dużych obciążeń, drgań i wysokich temperatur, zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w środowisku wilgotnym i agresywnym.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.