Starplex EP

Wysokiej jakości wielozadaniowy smar o długim okresie eksploatacji

Starplex EP to wysokowydajny smar o długim okresie eksploatacji, niezawierający ołowiu, przeznaczony do uniwersalnego użytku w łożyskach kulkowych i wałeczkowych pracujących w wysokich temperaturach oraz do długotrwałego smarowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.