Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85

Wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 to wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do użytku w mocno obciążonych mostach napędowych i mechanizmach różnicowych pojazdów użytkowych.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.