Hytex EP 2 LF

Wysokiej jakości wielozadaniowy smar o długim okresie eksploatacji

Hytex EP 2 LF to wysokiej jakości wielozadaniowy smar o długim okresie eksploatacji, do użytku w łożyskach kulkowych i wałeczkowych pracujących w wysokich temperaturach oraz do długotrwałego smarowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji (przez cały okres użytkowania).
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.