Geartex EP-5

Sprawdzonej jakości oleje przekładniowe do pojazdów samochodowych (Zastępuje Geartex EP-B i Geartex EP-C)

Geartex EP-5 to sprawdzonej jakości olej do przekładni samochodowych, zalecany do stosowania w aplikacjach wymagających oleju klasy jakości API GL-5. Dostępny w klasie lepkości SAE 80W-90, SAE 85W-90 oraz 85W-140 olej został opracowany przy udziale mineralnych olejów bazowych w połączeniu z wysokowydajnymi dodatkami uszlachetniającymi.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.

[1] Produkty spełniające niezbędne wymagania tej specyfikacji są zatwierdzone bez wymieniania.

[2] Specyfikacja przestarzała 

[3] Zatwierdzone wcześniej, jednak firma ZF zmieniła wymagania techniczne niezbędne do włączenia do tego wykazu 

[4] W przypadku temperatur zewnętrznych wyższych niż -26°C.

[5] W przypadku temperatur zewnętrznych wyższychniż -12°C.

[6] Zatwierdzone wcześniej, jednak klasa SAE 85W-140 nie jest już zatwierdzona dla tego zastosowania.

[7] Wykaz prowadzony wcześniej przez ZF. Produkty spełniające niezbędne wymagania jakościowe są zatwierdzone do użytku przez ZF, nie istnieje jednak wykaz produktów.

[8] Numer rejestracji ZF: ZF002279.

[9] Numer rejestracji ZF: ZF002278.

[10] Numer rejestracji ZF: ZF002280.

[11] Specyfikacja przestarzała. Zatwierdzone wcześniej.