Delo Grease MM EP 2

Wysokiej jakości wielofunkcyjny samochodowy smar EP

Delo Grease MM EP 2 jest wysokiej jakości wielofunkcyjnym smarem odpornym na bardzo wysokie obciążenia (EP), przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i użytkowych, został zestawiony przy udziale wysoko rafinowanych mineralnych olejów bazowych, zagęszczacza litowego i trwałych dodatków uszlachetniających odpornych na ekstremalne obciążenia w połaczeniu z inhibitorami rdzy i korozji.
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.