Delo 400 MGX SAE 15W-40

Wysokiej jakości olej silnikowy do mocno obciążonych silników

Delo 400 MGX SAE 15W-40 jest wysokiej jakości olejem przeznaczonym do mocno obciążonych silników użytkowanych w pojazdach drogowych i pozadrogowych zasilanych olejem napędowym o wysokiej i niskiej zawartości siarki (10-5 000 ppm), zapewnia ochronę nowoczesnym wysokoprężnym silnikom niskoemisyjnym wyposażonym w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), filtr cząstek stałych (DPF) oraz układ recyrkulacji spalin (EGR).
Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu.